Fæstningskanalens Venner

Fæstningskanalens Venner

Foreningen arbejder for at bevare og synliggøre nordfronten af landbefæstningen, og især Fæstningskanalen, Lyngbyfortet, Fortunfortet og Dyrehavestillingen.


Københavns Befæstning

Københavns forsvar var i 1800-tallet vitalt for Danmarks overlevelse som nationalstat.

De gamle forældede volde fra 1600-tallets midte var blevet demoleret i 1850-erne uden at have fået moderne afløsere.

Efter nederlaget i 2. Slesvigske krig i 1864 blev forsvarssagen endnu mere aktuel og fra 1872 nedsattes en forsvarskommission, der især lagde vægt på den manglende landbefæstning omkring København.

Efter politiske uoverensstemmelser mellem højreregeringen og venstreoppositionen startede i 1885 de provisoriske finanslove, der frem til 1894 finansierede en ny og moderne fæstningsring i god afstand omkring København.

Fæstningen bestod af en sammenhængende vold: Vestenceinten, mod nordvest af en række forter med mellemliggende, tilbagetrukne batterier og mod nord af et oversvømmelsessystem fra Lyngby til Øresund umiddelbart syd for Dyrehaven (nordre oversvømmelse) og en mindre oversvømmelse gennem Gentofte sø til Emdrup sø (søndre oversvømmelse).


Fæstningskanalen

Vandet til den nordre og den søndre oversvømmelse skulle komme fra Furesø, Lyngby sø og Bagsværd sø.

Fæstningskanalen med dens dæmninger og stemmeværker skulle i løbet af 3-8 dage føre 11 mio. m3 vand frem til det sammenhængende bælte af oversvømmelsesbassiner.


Lyngbyfort og Fortunfort

Begge disse forter indgik i landbefæstningen mod nordvest og nord.


Dyrehavestillingen

I et bælte fra Taarbæk til Fortunfortet lå Dyrehavestillingen med Taarbækfortet, fem flankeringsbunkere (dobbelt karponiere) og otte beredskabsbunkere i beton. Det meste af det ligger der endnu, men er dækket til med jord.


Fæstningskanalens Venner

Foreningen arbejder for at bevare og synliggøre nordfronten af landbefæstningen, og især Fæstningskanalen, Lyngbyfortet, Fortunfortet og Dyrehavestillingen.

Fæstningskanalen graves igennem Ermelundsbakken, 1887

(Byhistorisk Samling, Lyngby).

Krigsoverløbet ved Dæmning I, 1887

(Byhistorisk Samling, Lyngby).

Bogstaver på Lyngbyfortet

I september 2014 fik vi endeligt nye bogstaver på Lyngbyfortet

Bogstaverne er fremstillet hos Emil Nielsens smedeværksted A/S i Gentofte.

Mogens Bendix Hansen, der bor nabo til fortet, har med sit kamera fulgt monteringsprocessen.

Hjemmesiden er sidst opdateret

18. april 2023

E-mail-service

Et tilbud til medlemmerne


Udfyld og send kontaktformularen på siden Medlemskab eller send din e-mail-adresse til vores formand, hvorefter du vil modtage det meste af vores udsendte information pr. e-mail. Derved sparer foreningen på portoudgifterne.


Det er naturligvis helt frivilligt at deltage, og ingen medlemmer vil få mindre information fra foreningen end hidtil. Omvendt vil bestyrelsen have mulighed for løbende - uden at tænke på udgifterne - at kunne sende en reminder forud for et arrangement. Ligeledes vil vi kunne udsende andre meddeleleser, som måtte være af interesse for foreningens medlemmer.


Det understreges, at din e-mail-adresse ikke herved vil komme til andres kendskab, og den vil ikke fremgå af de udsendte e-mails fra foreningen.

Hjemmesiden

Webmaster: Søren P. Petersen

webmaster@faestningskanalen.dk

© Copyright  Fæstningskanalens Venner – siden 1999