Downloads

Lærebog til Veiledning for Hærens Menige

For Konstabler af Fæstningsartilleriet.

Udarbejdet paa Krigsministeriets Foranledning. Femte Udgave, Kjøbenhavn  1890.

> Lærebog for hærens menige

Københavns nyere Befæstning - foredrag

Et foredrag  af Søren P. Petersen om Københavns nyere Befæstning.

Det kan hentes i linket neden for som pdf-fil. (Grundlaget er en PowerPoint, som er gemt i pdf-format. Alle billeder og tekster er ikke synlige i dette format.)

> Københavns nyere Befæstning - Nordfronten

© Copyright  Fæstningskanalens Venner – siden 1999