Beskrivelser

På denne og de underliggende sider finder du beskrivelser af anlæg, som er knyttet til Nordfronten, herunder - og især - Nordre Oversvømmelse, Lyngbyfortet, Fortunfortet og Dyrehavestillingen.

Linkene finder du i højre margin.


I 1889 malede Franz Sevidy et billede af, hvordan han forestillede sig, København ville kunne se ud under angreb. Billedet er som set fra en ballon over Dyrehaven.


Billedet giver et ganske godt overblik over Københavns Befæstning.


I den nederste halvdel af billedet ses den nordre oversvømmelse. Den store sø er, som han forestillede sig, at den store udgravning gennem Ermelundsbakken ville se ud. I virkeligheden ville dette blot være en kanal, Fæstningskanalen, som skulle lede vandet frem til Bassin I.


Vandet til oversvømmelsen skulle komme fra Furesøen og ledes frem til bassiner ad Fæstningskanalen.


I højre side ses øverst Vestvolden og højre midt ses Lyngbyfortet. Billedet viser også artilleriaktivitet fra Gardehøjfortet og batterierne syd for oversvømmelsen, samt stor trafik på Øresund ud for Købehavn.


Taarbækfortet, Dyrehavestillingen og Fortunfortet er uden for billedet.

Maleriet af Franz Sevidy fra 1889 til venstre viser en tænkt udsigt over København. Oversvømmelsen er etableret, og der er godt gang i "krigen". (Det Kogelige Bibliotek)

© Copyright  Fæstningskanalens Venner – siden 1999